Zmiana dyrektywy 2006/66/WE (wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych) cz.I niebezpieczne substancjeSprawozdawca V. T. Panayotov: Proponuje się, aby zniesienie wyjątków zostało przeniesione na 31 grudnia 2016 r. Powinno się tu osiągnąć rozsądny kompromis pomiędzy różnymi stanowiskami chroniąc zarówno interesy konsumentów jak i firm nie zapominając o środowisku jednocześnie umożliwiając rozwój technologii.

Z. Mazej Kukovic: Ważne jest, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, w celu wyważenia sytuacji pomiędzy ochroną zdrowia a niebezpiecznymi substancjami w przemyśle. Trzeba pamiętać o kryzysie, który nadal trwa. Nie wszystkie poprawki są realistyczne. Szczególnie ważne jest, aby dzieci nie były narażone na działanie rtęci. Usunięcie akumulatorów rtęciowych powinno być przeprowadzane jednocześnie z usunięciem kadmu. Nikiel i kadm powinny być wykorzystanie dla innych celów.

C. Schlyter: Termin nie powinien być przeniesiony, natomiast odnośnie rtęci to powinna zostać usunięta jak najszybciej.