Zmiana dyrektywy 2006/66/WE (wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych) cz.III niebezpieczne substancjeD. Jorgensen: Kadm jest bardzo niebezpieczną substancją. Jest toksyczny dla ludzi i zanieczyszcza środowisko. Przy tworzeniu dyrektywy z 2006r. przemysł przekonywał o tym, że nie ma alternatywy dla baterii niklowo-kadmowych. Teraz już wiadomo, że jest. Kiedy regulacje dotyczą chemikaliów to przygotowane są w taki sposób, aby pozwolić na innowację, ograniczać zanieczyszczanie środowiska oraz negatywne efekty dla zdrowia. Nie można czekać na zmiany wywołane przez rynek, ponieważ będzie trwało to zbyt długo. Poprzez legislację powinno udać się ten proces przyspieszyć. Nie powinno się przedłużać wyjątku do regulacji dotyczącej wydłużenia okresu wycofania kadmu z produkcji. Powinno się wręcz skrócić ten okres. Rtęć powinna być ujęta w tej dyrektywie. Wszystkie ogniwa powinny zostać usunięte z rynku w momencie wygaśnięcia regulacji wyjątkowej.

C. Schlyter: Komisja nie zadbała o odpowiednią realizację dyrektywy. W dalszym ciągu jest wiele urządzeń, z których nie da się łatwo wymontować baterii. Zmniejsza to stopę recyklingu. Istnieją lepsze i bardziej wydajne alternatywy dla kadmu. W tej sytuacji trzeba działać szybko, ponieważ każdy dzień zwłoki naraża przyszłe pokolenia na większe ryzyko. Trzeba przyjąć datę zaprzestania produkcji i wycofania z rynku kadmu. Powinny być to dwie różne daty.

A. Westlund: W 2006r. nie było alternatywy dla baterii niklowo-kadmowych. W tej chwili już coraz rzadziej spotyka się takie rozwiązania. Trzeba promować rozwiązania alternatywne a stosowanie kadmu powinno zostać zakazane. Odnośnie rtęci jest to straszny metal i powinien zostać wycofany.