Zmiana dyrektywy 2006/66/WE (wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych) cz.II niebezpieczne substancjeSprawozdawca V. T. Panayotov: Dyrektywa nr 66 zakazuje wprowadzenia do handlu akumulatorów przenośnych zawierających 0,02% wagi metali groźnych, w tym kadmu. Tylko instrumenty medyczne i instalacje alarmowe są z tej regulacji wyłączone. Kadm jest na liście materiałów niebezpiecznych, ponieważ negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka, będąc toksycznym zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Może on powodować nieodwracalne szkody. Jeżeli urządzenia przenośnef są produkowane w odpowiedni sposób, to kadm może być poddawany recyklingowi. W ten sposób ograniczane jest ryzyko dla ludzi i środowiska. Baterie litowe zastępujące kadm mają lepsze właściwości, są bardziej efektywne i lżejsze, ale mają krótszą żywotność, ponadto nie działają tak dobrze w niskich temperaturach i nie ma wystarczających zachęt ekonomicznych, aby poddawać je recyklingowi. W związku z tym powinno się w drodze wyjątku wydłużyć okres wycofania baterii niklowo-kadmowych do końca roku 2016. W ten sposób uwzględni się interesy zarówno producentów, jak i konsumentów. Przy zajmowaniu się tą dyrektywą trzeba poruszyć problem rtęci. Trzeba zakazać baterii posiadających rtęć. Ważne jest, aby postanowienia były w pełni realizowane. Trzeba przedłużyć obowiązywanie regulacji wyjątkowej do 31 grudnia 2016 r., przy jednoczesnym uchwaleniu 100% recyklingu. Taki kompromis byłby korzystny dla wszystkich stron zaangażowanych w obrót tymi bateriami.

Z. Mazej-Kukovic: Trzeba się zastanowić jak lepiej wyważyć kwestie ekonomiczne, zdrowotne oraz środowiskowe. Zmiany zaproponowane przez Komisję dotyczą tylko ograniczenia okresu użytkowania baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, które stosowane są w urządzeniach bezprzewodowych. Całość propozycji jest skoncentrowana na tej sprawie i tego dotyczy ocena skutków. Substancje niebezpieczne dla środowiska powinny zostać wykluczone, ale trzeba do tego dążyć konsekwentnie. Recykling baterii musi być postrzegany, jako możliwość dla Europy, ponieważ Europa ma problem z własnymi zasobami i surowcami. Trzeba tworzyć produkty bezpieczne dla środowiska, które jednocześnie pozytywnie oddziaływają na rozwój gospodarki.