Sprzeciw na podstawie art. 88 ust. 2 Regulaminu: REACH – wprowadzenie zakazu stosowania ołowiu i jego związków w biżuterii oraz w akcesoriach do włosów niebezpieczne substancjeWspółsprawozdawcy S.Hassi, P.Liese, K.T.Liotard, R.Seeber, E.Lichtenberger:

W zgłoszonym sprzeciwie chodzi o ochronę dzieci przed szkodliwym działaniem ołowiu zawartego w produktach biżuteryjnych oraz akcesoriach do włosów. Ołów ma także szkodliwy wpływ na zdrowie dorosłych. Jest uznawany za substancję niebezpieczną dla zdrowia.  Należy znaleźć alternatywę dla tego związku, pomimo obecnych niepowodzeń na polu naukowym w tym zakresie. Projekt rezolucji opiera się na dokumentach definiujących zagrożenie, spowodowane dostępnością produktów  z zawartością ołowiu na rynku.