Śmiertelne zatrucia metanolem w Czechach – wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji cz.IV niebezpieczne substancjeZ. Roithová: Kolejne przypomnienie chronologii. 6 września zmarła para, która piła alkohol. Podczas autopsji okazało się, że chodziło o zatrucie metanolem. Zanim poda się informacje o zagrożeniu systemowym trzeba mieć pewność, że ono występuje. Trzeba teraz zastanowić się jak podjąć działa proporcjonalne w Czechach. Powinno zakazać się eksportu czeskich napojów alkoholowych.

M. Cabrnoch: Istnieje dyrektywa dotycząca zakażeń transgranicznych. Jakiego rodzaju wnioski można wyciągnąć z tego przypadku dla prac ustawodawczych. Czy można już uwzględnić jakieś konkretne wnioski w pracach legislacyjnych?

Przewodniczący M. Groote: Mamy system szybkich ostrzeżeń w przypadku chorób zwierzęcych. Szokujące są luki pomiędzy organem wykonawczym a ustawodawczym. Trzeba znaleźć odpowiedź skąd biorą się takie opóźnienia w przypadku przekazu danych.

Komisja Europejska: 6 września zostały przeprowadzone testy. 8 po potwierdzeniu wyników wiadomość o niebezpiecznej substancji została wysłana a 10 dotarła do Komisji. Nie można wyciągać wniosków dopóki nie dowiemy się, w jaki sposób doszło do tego przypadku. Potrzebny jest najpierw konkretny ogląd całego przypadku.