Śmiertelne zatrucia metanolem w Czechach – wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji cz.II niebezpieczne substancjeM. Cabrnoch: Katastrofa w Czechach ma duży wpływ na cały kraj. Sytuacja ta jest wyjątkowa i nigdy wcześniej nie miała miejsca. Jestem pewien, że rząd zareagował szybko i sprawnie. W 2011 było wiele tysięcy kontroli i substancja niebezpieczna jak metanol nigdy nie została wykryta. Uważa się, że metanol został dolany a nie powstał w procesie destylacji. Niepokojąca jest ilość metanolu. Bardzo ważne jest przekazywanie aktualnych informacji. Jak będzie wyglądać współpraca pomiędzy KE a państwami członkowskimi? Jak KE będzie wspierać Czechy oraz inne państwa? Jakie nauki powinniśmy wyciągnąć z kryzysu metanolowego, jeżeli chodzi o naszą prace w Komisji?

Z. Roithová: Występuje tu problem zaufania do służb publicznych i do rynku wewnętrznego. System komunikacji działa właściwie. Jeżeli chodzi o terminy to, już 8 września informacje o zatruciach zostały przekazane do systemu ostrzegania, natomiast 10 zostały one opublikowane. Władze czeskie robią wszystko, żeby zapewnić, aby alkohol dostępny w Republice Czeskiej był bezpieczny. Trzeba zastanowić się nad ograniczeniem sprzedaży przez internet. Nie prawdą jest, aby część Czechów została porzucona przez rząd. Jest to podejście nierozsądne oraz próba skorzystania z tej sytuacji w swojej regionalnej kampanii wyborczej. Jest to niewłaściwe.

D. Roth-Behrendt: Trzeba zająć się tą sprawą, leży to w kompetencjach komisji. Potrzeba stworzyć sieć kontroli i wprowadzić środki zapobiegawcze. Zakaz sprzedaży alkoholu powyżej 20% jest słuszny. Nie ma pewności jak szybko zareagował rząd czeski. Kiedy został podany do wiadomości publicznej pierwszy przypadek, kiedy rząd wprowadził zakaz i kiedy poinformowana została Komisja? Eksport powinien zostać wstrzymany. Czy komisja ma jakiś plan, który otrzymała od rządu czeskiego jak znaleźć sprawców tego zatrucia i co ma zamiar z tym zrobić?