Śmiertelne zatrucia metanolem w Czechach – wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji cz.I niebezpieczne substancjeP. Poc: Kwestia ta nie dotyczy tylko Czech. Unia powinna działać tutaj w sposób skoordynowany. Jak wygląda współpraca KE z władzami czeskimi? Jak wygląda harmonogram wymiany informacji w szczególności w przypadku systemu wczesnego ostrzegania? W jaki sposób KE może pomóc państwu członkowskiemu znajdującemu się w takiej sytuacji i jak powinny wyglądać działania w obliczu takiej sytuacji?

Komisja Europejska: 10 września Czechy zdały sprawozdanie na temat zatruć metanolem. Zatrucia spowodowały one 23 zgony a 35 osób przebywa w szpitalu. W Polsce były 2 przypadki śmiertelne a na Słowacji 8 lekkiego zatrucia. Cały zatruty alkohol pochodził z Czech. Czechy zakazały sprzedaży alkoholu powyżej 20% 12 września a 14 została zakazana sprzedaż do konsumenta końcowego. Czeski zakaz nie dotyczy produktów na eksport. Problem jest teraz czeski, ale istnieje ryzyko, że rozprzestrzeni się po Europie. Komisja monitoruje sytuacje i dostaje aktualne informacje z Polski, Słowacji i Czech. Odnoście harmonogramu komunikacji to państwa członkowskie zostały poinformowane o sytuacji na spotkaniach 14 i 17 września. Rząd czeski dokonuje przeglądu działań w dniu dzisiejszym. Powinien zostać poszerzony zakres stosowanych działań również na eksport alkoholu z Czech. Jeżeli do tego nie dojdzie Komisja podejmie działania. Nie ma konkretnych rozwiązań w zakresie pomocy ze strony KE.

J. Mastalka: Uważa się, że to poważna sytuacja. Nasze władze zareagowały zbyt późno. Pojawiały się informacje, że ten alkohol może pojawić się w dużych sieciach handlowych i zawiera w sobie niebezpieczną substancję, która jest zagrożeniem dla zdrowia. Jeżeli nie działa się prewencyjnie odpowiednio wcześnie to prowadzi to do poważnych konsekwencji. Ucierpiała na tym sytuacja Republiki Czeskiej. Trzeba ukarać tych, którzy zaniedbali swoje obowiązki. Trzeba wziąć pod uwagę to zagrożenie przy pracy nad sprawozdaniem na temat nowych zagrożeń dla zdrowia. Czy strona Czeska znała ten problem i czego oczekuje Komisja ze strony władz czeskich i kiedy?