Przegląd strategii Wspólnoty w zakresie rtęci. niebezpieczne substancjePrzegląd strategii Wspólnoty w zakresie rtęci.

KE

Strategia dotyczy wewnętrznej polityki UE i sfery globalnej. UE stała się pionierem w zwiększaniu świadomości w skali międzynarodowej. Konieczne jest ograniczenie emisji rtęci. Wprowadzono ograniczenia sprzedaży urządzeń zawierających rtęć (np. termometry). Zakazano eksportu rtęci. Określono specjalne zasady przechowywania rtęci. Niezbędny jest przegląd instalacji. Należy przeprowadzić kontrole przemysłu chloroalkalicznego. Istotne jest stworzenie międzynarodowego komitetu negocjacyjnego, który przygotowałby wiążący instrument prawny. Celem strategii są globalne działania na rzecz redukcji rtęci i pojawiania się jej na rynku. UE skupia swoje wysiłki i środki na tych właśnie negocjacjach.

Trzy ważne działania dla wprowadzenia strategii:

- obecnie pod przywództwem agencji ECHA, oceniane są opcje ograniczania wprowadzenia na rynek sprzętu zawierającego rtęć (np. urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi), określenie dodatkowych urządzeń poza używanymi w domu.

- zdefiniowanie kryteriów środowiskowych, które pozwalałyby na bezpośrednie przechowywanie rtęci,

- obecnie oceniane są aspekty środowiskowe wykorzystania amalgamatu

dentystycznego, zbierane są informacje na temat alternatywy dotyczącej baterii, które

zawierają rtęć.

Rtęć jest niebezpieczną substancją bioakumulującą się.

Niebezpieczne substancje - oznaczenie substancji żrących

Niebezpieczne substancje – oznaczenie substancji żrących

Ważne jest przyjecie jak najambitniejszej konwencji na poziomie międzynarodowym. Zawartość rtęci w żarówkach musi być ograniczona do 3,5 mg. Nie ma ryzyka, dla osób dorosłych, wynikających ze zbicia żarówki zawierającej rtęć. Brakuje informacji dotyczących wpływu na dzieci. Należy zwiększyć świadomość obywateli w kwestii związanej z rtęcią.

Krahmer Holger Rtęć wykorzystywana jest w oświetleniu. Należy przeanalizować jakie jest zagrożenie wynikające z posiadania przez obywateli lamp z żarówkami zawierającymi rtęć. Rtęć jest trująca, nie powinno się mieć z nią stałego kontakt, nie powinna przenikać również do środowiska.